1.

Vi har set, at sind og krop er nært forbundne; den forbedrede tilstand i sindet giver en forbedret tilstand i kroppen og omvendt.

På samme måde forbedrer et sundt, lykkeligt menneske kvaliteten af hans omgivelser, og forbedrede omgivelser beriger den enkelte.


2.


Adfærd er midlet til at opfylde ens behov, derfor er det nødvendigt, at vores adfærd er succesfuld. Adfærd afhænger af evnen til at vurdere, som igen afhænger af evnen til at værdsætte, som afhænger af sindets og hjertets kvaliteter.


3.


Transcendental Meditation fjerner spontant den mest grundlæggende årsag til al stress og anstrengelse og tillader en naturlig strøm af mere følsomme kvaliteter i hjerte og sind.

Alle lever deres liv i en eller anden form for rutine, hvadenten han er studerende, arbejder eller er pensioneret – hele befolkningen lever deres liv i rutine og dagligdagens rutine arbejde giver ikke mulighed for at udtrykke Kreativ Intelligens fuldt ud.

Denne mangel på muligheder for at udfolde kreativitet forårsager frustration og skaber grundlaget for usocial opførsel.

Transcendental Meditation hjælper bevidstheden til at transcendere begrænsningerne og nå området af det ubegrænsede.

Det er på denne måde Transcendental Meditation ved at give mulighed for at skabe ubegrænsethed, uendelighed, evighed – tilfredsstiller livets indre kreativitet og indre genialitet. Den gør det muligt for den kreative intelligens at udtrykke sig fuldt ud.


4.


Ideel adfærd er baseret på princippet om at give. Når to mennesker mødes med den hensigt at modtage, vil begge vente på at modtage – ingen giver og ingen modtager.

For at give må man have noget, og man kan kun give udfra hvad, man har. Man udstråler, hvad man er, ligesom en fuldt oplyst el-pære udstråler maksimalt lys.

Transcendental Meditation udfolder lyksaligheds-bevidsthed – ubegrænset bevidsthed – og skaber dermed grundlaget for maksimal evne til at give.

Transcendental Meditation fylder livets kop, så den flyder over. På dette grundlag trives ens adfærd og bringer bølger af stadigt stigende glæde.


5.


Adfærd forener, kvaliteten af den forening eller det forhold afhænger af kvaliteten af de, som forenes.

Transcendental Meditation forbedrer individets livskvalitet og udvikler en ideel social adfærd.


6.


Adfærd er udtryk for livets indre kvaliteter, bevidsthedens indre kvalitet.

Når man handler fra planet af ubegrænset bevidsthed, udviklet gennem Transcendental Meditation, dominerer harmoni i vores adfærd.


7.


Adfærd er udtryk for kærlighed, som er livets impuls.

Kærlighed vokser mere i et fuldt udviklet hjerte og spreder blødhed og alt godt til vores omgivelser.

Videnskabelig forskning har vist, at disse livskvaliteter, som naturligt beriger vores adfærd og på alle måder og gør livet mere udbytterigt, udvikles gennem den regelmæssige udøvelse af Transcendental Meditation.


8.


Adfærd er gensidig. Universet reagerer på individets handling: ”Som du sår, så skal du høste.”

Gennem hver tanke, ord og handling skaber vi en indflydelse, som påvirker vores omgivelser.

Fysikken forklarer, at alt i universet konstant påvirker alt andet. Intet eksisterer i isolation.

Det er enhvers ansvar at handle på en sådan måde, at ens adfærd skaber en livsfremmende indflydelse for alle.

Udvikling af livets forfinede kvaliteter er en forudsætning for livsfremmende adfærd.

Det er derfor, udvikling af højere bevidsthedstilstande gennem udvikling af ren bevidshed er nødvendig for ideel adfærd. Dette opnås let gennem udøvelsen af Transcendental Meditation.

 

Selvaktualisering refererer til at realisere mere af ens indre potentiale, udtrykt i ethvert område af livet. En statistisk metaanalyse af alle tilgængelige studier (fra 42 uafhængige studier) indikerer at effekten fra Transcendental Meditation på en forøget selvaktualisering er tydeligt større end den fra andre former for meditation og afslappelse. Denne analyse kontrolleres statistisk for behandlingens længde og kvaliteten af forskningsdesignet. Reference: Transcendental Meditation, self-actualization, and psychological health: A conceptual overview and statistical meta-analysis, Journal of Social Behavior and Personality 6: 189 248, 1991.

 

Forsøgspersonerne blev testet en gang før indlæring af Transcendental Meditation og to måneder senere. De udviste signifikante forbedringer af positive personlighedstræk, såsom større spontanitet, selv-respekt og selv-accept sammenlignet med en tilsvarende kontrolgruppe. Reference: Journal of Counseling Psychology 20 (1973): 565–566; and 19 (1972): 184–187; Perceptual and Motor Skills 39 (1974): 623–628.

 

Udøvere af Transcendental Meditation og af TM-Sidhi-Programmet viste bedre moralske dømmekraft i en standard test sammenlignet med personer, der endnu ikke havde lært Transcendental Meditation. Reference: ‘Kohlberg Stage 7, Natural Law, and the Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme’. Paper presented at the International Symposium on Moral Education, University of Fribourg, Switzerland, 3 September 1982; Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme—Collected Papers, Volume 3 (1990): 2034–2037.

 

Denne undersøgelse viste betydelige forbedringer i relationer mellem ledere og kollegaer efter et gennemsnit på 11 måneders udøvelse af Transcendental Meditation, sammenlignet med en kontrolgruppe. Og mens udøvere af Transcendental Meditation meldte at de bekymrede sig mindre om forfremmelse (udtrykt ved mindre karriere-orientering), bevægede de sig i deres kollegers øjne hurtigt fremad. Folk på alle niveauer af organisationen havde udbytte af at udøve Transcendental Meditations programmet. Reference: Transcendental Meditation and productivity, Academy of Management Journal 17 (2): 362 368, 1974.

 

Universitets-studerende som udøvede Maharishi’s Transcendentale Meditations-teknik gav udtryk for større respekt for traditionelle kulturelle og religiøse værdier sammenlignet med ikke-mediterende studerende på to kontrol universiteter. De studerende som udøvede Transcendental Meditation viste en højere grad af orientering mod en videnskabelig tankegang. Reference: Dissertation Abstracts International 38(2) (1977): 649A.

 

Personer som udøver Maharishi’s Transcendental Meditaions-program viser signifikante reduktioner indenfor alle kategorier af misbrug sammenlignet med kontrolgruppen. Reference: International Journal of the Addictions 12(6) (1977): 729–754, and 26(3) (1991): 293–325.

 

Indholdsfortegnelse:


Global News Home | Transcendental Meditation Home

© Maharishi Vedic Education Development Corporation—all rights reserved