1.

Transcendental Meditation som den er blevet givet videre af Hans Hellighed Maharishi Mahesh Yogi er grundlæggende helt enestående.

 • Den er enestående i sin enkelhed og effektivitet til at forbedre alle områder af livet samtidigt.

 • Udøvelsen og principperne er grundlæggende forskellige fra alle andre metoder til mental og fysisk udvikling tilgængelig i verden.

 • Ingen form for anstrengelse er involveret i udøvelsen – den er enkel, naturlig og kan let læres af alle.

2.

Maharishi’s Transcendentale Meditation er en enkel, naturlig, uanstrengt process, og under udøvelsen når sindet let og naturligt tankens kilde, den afslappede tilstand i sindet – Transcendental Bevidsthed – ren bevidsthed, selv-refererende bevidsthed, som er kilden til alle kreative processer.

 • Denne proces kan sammenlignes med en flod som naturligt og uanstrengt flyder mod havet og opnår havets status.

3.

Transcendental Meditation udøves to gange om dagen i 15 til 20 minutter, morgen og aften, mens man sidder bekvemt med øjnene lukkede og

 • den udøves af folk på alle intelligens niveauer, i alle aldre, fra alle kulturer, religioner og uddannelsesmæssig baggrund,

 • giver dyb hvile til nervesystemet,

 • udvider sindets bevidste kapacitet

 • Udfolder spontant den enkeltes fulde muligheder og

 • beriger alle livets aspekter.

4.

Under udøvelsen af Transcendental Meditation falder bevidstheden til ro og erfarer en enestående tilstand af hvilende årvågenhed.

 • Når kroppen opnår dyb afslappelse, overskrider (transcenderer) sindet al mental aktivitet, indtil det erfarer den mest enkle form for bevidsthed – Transcendental Bevidsthed – hvor sindet er fuldt bevidst

 • Det er en selv-refererende bevidsthedstilstand.

5.

Erfaringen af Transcendental Bevidsthed udvikler den enkeltes iboende kreative muligheder, samtidig opløses akumuleret stress og træthed under udøvelsen.

 • Denne erfaring opliver kreativitet, dynamik, orden og organiserende kraft i ens bevidsthed, hvilket resulterer i øget effektivitet og succes i det daglige liv.

6.

Siden 1955 har over seks millioner mennersker i hele verdent lært Transcendentale Meditations-Program. Enkeltpersoner fra alle professioner, som regelmæssigt udøver Transcendental Meditation, har levendegjort den naturlige effektivitet af denne teknik, som er blevet bekræftet af gennemgående videnskabelig forskning indenfor alle livets områder – fysiologi, psykologi, sociologi og økologi.

 

Indholdsfortegnelse:


Global News Home | Transcendental Meditation Home

© Maharishi Vedic Education Development Corporation—all rights reserved