1.

Al vores aktivitet, tænkning og alle vores følelser afhænger af nervesystemets tilstand.

Når vi føler os udhvilede og friske, synes alle vores aktiviteter lettere og mere kreative, hvorimod på dage, hvor vi er anspændte, bliver denne trætte tilstand udtrykt i alt, vi foretager os.


2.


Overfladeniveuet af træthed kalder vi energiløshed; det dybere aspekt af træthed kan kaldes stress.

Transcendental Meditation giver dybtgående fysiologisk hvile og normalisering af nervesystemet. Enhver kan opnå frihed fra energiløshed og dyb stress gennem udøvelsen af Transcendental Meditation.


3.


Forskning indenfor området af psykologi har vist, at mental aktivitet har en tilsvarende fysiologisk aktivitet. Sindet er direkte forbundet med det fysiske nervesystem.

Hver bevidsthedstilstand har sin egen tilsvarende fysiologiske tilstand. Udfra dette er det klart hvorfor, når den mentale aktivitet under Transcendental Meditation bliver finere, at den fysiske aktivitet også bliver finere, og stofskiftet falder; det fysiske system opnår dyb hvile. På denne måde opløses dybt-rodfæstet stress på en naturlig måde.


4.


Ved at fjerne spændinger gennem Transcendental Meditations-teknikken, fjernes selve årsagen til psykosomatiske sygdomme, som opstår på grund af bekymringer, frygt, fejltagelser og skuffelser i livet.


5.


Transcendental Meditation forbedrer både det fysiske nervesystems funktion og dets koordination med sindet. Energi og effektivitet i aktiviteten øges, så man bliver istand til at opnå mere uden at blive unødvendigt træt.


6.


Denne øgede koordination mellem sind og krop er gunstig for fysisk og mental sundhed. Transcendental Meditation producerer en revitaliserende og foryngende indflydelse i kroppen.

Denne foryngende indflydelse har inspireret forskere indenfor området af aldring til at foretage undersøgelser, som viser, at de, som havde praktiseret Transcendental Meditation i fem år eller længere, havde en biologisk alder, som var tolv år yngre end den almindelige befolkning.


7.


Kollektiv sundhed har en direkte indflydelse på den enkeltes sundhed.

Indtil nu har der kke været nogen viden eller noget program til at opretholde samfundets eller nationens sundhed. Der har ikke været nogen måde til at neutralisere samfundets stress og anspændelse, som har en effekt på nationens kollektive sundhed.

Maharishi Effekten, som skabes af den kollektive udøvelse af Transcendentale Meditation og TM-Sidhi Program, inklusive Yogisk Flyvning, er det mest effektive middel til at forebygge og helbrede kollektiv mangel på sundhed. Uden denne viden og disse programmer vil sundhedsforvaltning aldrig blive fuldstændig.


8.


Et samfund, som udelukkende består af sunde individer, må nødvendigvis fungere som et sundt samfund.

Ved dagligt at løse op for stress er Transcendental Meditation et middel til at skabe stress-frie, sunde individer og er derfor et kraftfuldt middel til på den ene side at forebygge sygdom og på den anden side fremme bedre sundhed.


Maharishis Vediske tilnærmelse til sundhed
En helhedsbetonet tilnærmelse til godt helbred
baseret på forebyggelse

1.

Opdagelsen af Vedaen og den Vediske Litteratur i menneskets fysiologi har understøttet effekten af Transcendental Meditation til at forebygge og fremme bedre sundhed.

Maharishis Vediske tilnærmelse til sundhed gør brug af den nye opdagelse af en præcis én til én korrespondance mellem de fyrre strukturerende dynamiske strukturer og funktioner i den menneskelige fysiologi, som opliver integration, vitalitet, balance og som fremmer perfekt sundhed og forebygger sygdom.


2.


Maharishis Vediske tilnærmelse til sundhed, baseret på forebyggelse er helhedsbetonet og mest grundlæggende; det er derfor, den er fri for skadelige bivirkninger.

Den opretholder balance mellem kroppen og dens egen indre intelligens og mellem individets indre intelligens, samfundets kollektive intelligens og universets Kosmiske Intelligens.


3.


Sundhed eller helbred betyder helhed. Den perfekte tilnærmelse til helbred kræver, at man tager vare på helheden og hver del samtidig – at man skaber en balance mellem bevidstheden og dens udtryk, fysiologien.


4.


Maharishis Vediske tilnærmelse til sundhed gør brug af ”selv-puls læsning”, en teknik, hvorved man læser, så at sige, sin egen puls, hvilket er den eneste måde til at stille en korrekt diagnose af helheden og dens forhold til delene. ”Selv-puls læsning” og Transcendentale Meditations-teknik sikrer en balanceret indflydelse mellem helheden (bevidsthed) og delene (fysiologien).

Gennem den enkle proces, som “selv-puls læsning” er, kan man spore ubalancer, som er under udvikling i fysiologien og dermed forebygge sygdom gennem tilpasning af kost og livsstil.


5.


Når man gennem ”selv-puls læsning” opdager ubalancer og tilpasser kostvaner og de daglige og årstidsbestemte rutiner, som anbefales af Maharishis Vediske tilnærmelse til sundhed, er man istand til at korrigere ubalancer, før de bliver til sygdomme.Maharishis Vediske Teknology til øjeblikkelig helbredelse
og perfekt sundhed

Maharishis Vediske Teknologi til øjeblikkelig helbredelse og perfekt sundhed er dybest set orienteret mod forebyggelse, og nårsomhelst, der er brug for en behandling for en specifik sygdom, finder fremgangsmåden i dette Vediske sundheds-system sted fra det mest grundlæggende plan i fysiologien; planet for kroppens indre intelligens – selve grundlaget for alle fysiologiske strukturer og funktioner i hele systemet.

Vores fysiologi er udtryk for intelligens. Kroppens indre intelligens, impulser af intelligens – helhedsbetonede og specifikke strukturer af intelligens eller bevidsthed, som blomstrer og bliver til forskellige strukturer af fysiologien – er blevet identificeret af professor, Tony Nader, MD, PhD, i den Vediske Literatur: Der er et direkte én til én forhold mellem strukturerne og funtionerne i Vedaen og den Vediske Literatur og den menneskelige fysiologis struktur og funktion. Denne viden giver udtryk for de principper som ligger til grund for Maharishis Vediske Teknologi for øjeblikkelig helbredelse.

 

Den videnskabelige forklaring på fænomenet øjeblikkelig bedring/fremgang til en normal funktion af fysiologien

Det er slående hvor hurtigt og uanstrengt Maharishis Vediske Teknologi for øjeblikkelig helbredelse er istand til at transformere en tilstand af fysiologisk ubalance til en tilstand af ordnet fysiologisk funktionsmåde.

Vi kan drage den videnskabelige forklaring på sådan en øjeblikkelig transformation af ubalance til balance fra de nyeste opdagelser i ”Teorierne om selv-organisering og kaos teorier”. Disse teorier har haft en hurtig udvikling indenfor de seneste årtier og har ledt til ekstremt betydningsfulde videnskabelige indsigter indenfor dynamiske selvorganiserende systemers funktionsmåde, inklusive funktionen af vores fysiologi.

En af ”Kaos teoriens og teorien om selv-organiserings” vigtigste opdagelser er det princip, at en meget lille impuls kan omforme kaos, eller tumult til orden. Dette er blevet undersøgt systematisk for eksempel for autocatalytic cyclic reaktions kæder, hvis dynamiske mønstre let skifter fra kaos til orden, hvis man ændrer specifikke kontrol-parametre ganske lidt. Disse opdagelser relaterer nøje til kaos teoriens berømte ”sommerfugle effekt”.

Maharishis Vediskle teknologi til øjeblikkelig helbredelse gør brug af det princip, at en meget lille impuls kan omforme uorden til orden. Gennem en meget lille impuls omformer den smerte til en følelse af velbehag – den omformer unormalitet til en normal fysiologisk funktionsmåde. Dette er en vigtig del af processen til at genskabe en tilstand af sundhed.

Dette viser, at Maharishis Vediske Teknologi til øjeblikkelig helbredelse gør brug af en ekstremt forfinet og kraftfuld procedure, og de eksperter, som praktiserer denne metode til øjeblikkeligt at genskabe sundhed, har gennemgået en omfattende uddannelse, en systematisk og gennemgribende træning. De er trænede til at arbejde udfra det mest grundlæggende plan af naturens funktionsmåde – det forenede felt for alle naturens love – som fornyligt er blevet opdaget af fysikkens forenede kvantefelts teori.

Gennem deres evne til at fungere på det grundlæggende plan for alle naturloves forenede felt opliver eksperterne i Maharishis Vediske Teknologi for øjeblikkelig helbredelse det forenede felt for alle naturlovenes helhedsbetonede kvaliteter i den menneskelige fysiologi, og der er dermed garanti for, at effekten altid er helhedsorienteret og fremmer en afbalanceret funktion i hele fysiologien.

For at opsummere kan vi sige, at dette viser, hvordan den nyeste viden indenfor moderne videnskab giver forklaring på den storslåede effektivitet i Maharishis Vediske Sundhedsprogrammer.

 

Maharishi Jyotish
At afværge helbredsproblemer, før de opstår

1.

Eftersom Vedaen og den Vediske Litteraturs fyrre aspekter er blevet erkendt som værende kilden til alle aspekter af den menneskelige fysiologi, har man erkendt, at de forskellige aspekter af disse fyrre aspekter har deres modstykke i strukturen af den kosmiske fysiologi – i det galaktiske univers og solsystements struktur.


2.


Den individuelle fysiologis kosmiske modstykker har en direkte indflydelse på den individuelle fysiologi, sind og adfærd og har indflydelse på hvert aspekt af sundhed, altid, dag og nat, dag efter dag, årstid efter årstid og år efter år.


3.


Hovedreglerne for Vedisk Sundhed siger, at forbindelsen mellem individuelt liv og kosmisk liv må opretholdes på forsvarlig vis. Selv den mindste form for uligevægt mellem det individuelle liv og dets modstykke i det kosmiske liv, er den grundlæggende årsag til ubehag, sygdom og lidelse. Denne viden om realiteten af individuel intelligens og fysiologi i perspektivet af kosmisk intelligens og kosmisk fysiologi er blevet bragt frem i lyset fra den ældgamle Vediske Litteratur af Maharishi.


4.


Det grundlæggende videns-punkt er opdagelsen af, at individets fysiologi har sit modstykke i vores solsystems fysiologi. Den menneskelige fysiologi har en sol, en måne, planeter og stjerner på nøjagtig samme måde som solen, månen, planeterne og stjernerne findes på himlen.


5.


På baggrund af denne virkelighed; at individuelt liv dybest set er kosmisk i sin natur, bringer Vedisk Viden procedurer og programmer frem i lyset gennem hvilke et sundt forhold kan bevares mellem alle værdier af individuelt og kosmisk liv.


6.

Ingen kan være fuldstændig rask hele tiden, medmindre denne manglende viden bliver introduceret i sundheds-undervisningen og medmindre programmer, som retter eller neutraliserer den negative indflydelse, som kommer til individet udefra og som forstærker de indflydelser, som er positive, bliver gjort tilgængelige.

7.

Maharishis Vediske tilnærmelse til sundhed tilbyder, ved brug af de fyrre områder af Maharishis Vediske Videnskab og Teknologi, denne manglende viden i form af Yagyaer – den Vediske Bevidstheds-teknologi – som genopretter et balanceret forhold mellem individet og dets kosmiske modstykker og bringer alle værdier af individets intellekt, sind, sanser, krop og adfærd i overensstemmelse med naturlovenes udviklende kraft.

 

Maharishi Sthapatya Veda
Om at leve livet i overensstemmelse med Naturlovene


Sthapatya Veda er et af den Vediske Litteraturs fyrre områder. Den giver detaljer om lovene om struktur, eller lovene om byggeri, sådan at menneskets skabelse strukturelt og funktionelt naturligt er i harmoni med naturens skabelse – naturlovenes skabelse.

Denne Vediske Videnskab om struktur eller Vedisk Videnskab om Byggeri, som er naturens eget system for struktur eller byggeri kan ses som et system til at harmonisere individets liv med kosmisk liv. Enhver struktur, designet af mennesker eller menneskeskabt bør være i overensstemmelse med naturlovene for struktur, hvis man ønsker at den struktur skal være i harmoni med universets struktur – et udtryk for Kosmisk intelligens.

Formålet med den Vediske Viden om Sthapatya Veda – Vastu Vidya – er at bevare individuelt liv i harmoni med kosmisk liv og forhindre at individet bliver revet i stykker af den uharmoniske indflydelse fra de omgivelser, han har skabt omkring sig – hans hus, hans landsby, hans storby o.s.v.

Videnskaben om Vedisk Arkitektur er ikke et spørgsmål om tro eller overbevisning, den er ligeså konkret, som det er ildens natur at brænde, og isens natur at afkøle.

"Folk kender generelt ikke til at orienteringen (nord, syd, øst, vest) for boliger og kontor-bygninger i stor udstrækning bidrager til succes og fremgang i ens professionelle liv; og til sundhed, lykke og held på det individuelle plan.

En betydelig mængde af dårligt helbred, ulykke og lidelse kan undgås ved at bo og arbejde i huse og kontorer som er korrekt orienterede."

—Maharishi

 

En undersøgelse foretaget hos Simitomo Heavy Industies af de japanske sundhedsmyndigheder fandt signifikante forbedringer i fysisk og mental sundhed hos ansatte som udøvede Transcendental Meditation. Reference: Japanese Journal of Industrial Health 32(7) (1990): 656.

 

En undersøgelse af et sygesikrings-selskabs statistikker over en periode på 5 år af mere end 2.000 personer som udøvede Transcendental Meditation og TM-Sidhi Programmet viste, at deltagerne havde behov for langt mindre lægebehandling indenfor alle 16 større sygdoms-kategorier. Reference: Psychosomatic Medicine 49(1) (1987): 493–507.

 

Personer som tilfældigt blev anvist til at lære Maharishi’s Transcendentale Meditation rapporterede øget energi niveau over en periode på fjorten uger i sammenligning med en kontrolgruppe. Energi niveauet blev defineret som evnen til at udføre mange opgaver uden at føle træthed. Reference: Dissertation Abstracts International 38(7) (1978): 3372B.

 

I 2 virksomheder som introducerede Transcendental Meditations programmet, forbedrede ledere og ansatte som regelmæssigt udøvede Transcendental Meditation betydeligt deres almene fysiske sundhed, deres mentale velvære og vitalitet, når de blev sammenlignet med kontrol forsøgspersonerne med de samme jobs i samme slags firmaer. Udøverne af Transcendental Meditation rapporterede også om en betydelig reduktion i helbredsproblemer som hovedpine og rygsmerter, de forbedrede deres søvn, og havde en betydelig reduktion i brugen af stærkere spiritus og cigaretter i forhold til personalet i kontrolgrupperne. Reference: A prospective study of the effects of the Transcendental Meditation program in two business settings, Anxiety, Stress and Coping: International Journal 6: 245 262, 1993.

 

Biologisk alder måler hvor gammel en person er rent fysiologisk. Som gruppe var langtids-mediterende, der havde udøvet Transcendental Meditation i mere end 5 år, fysiologisk set 12 år yngre end deres kronologiske alder, målt ved lavere blodtryk, bedre nær-syn og evne til at skelne lyde. Korttids-mediterende var fysiologisk set 5 år yngre end deres kronologiske alder. Undersøgelsen tog højde for spisevaner og motion. Reference: The Effects of the Transcendental Meditation and TM-Sidhi program on the aging process, International Journal of Neuroscience 16 (1): 53 58, 1982.

 

Personer som deltog i Maharishi Ayur Veda sundhedsprogrammerne viste signifikante forbedringer i mange generelle sundhedsfaktorer i sammenligning med en kontrolgruppe. Reference: Journal of Social Behavior and Personality 5(3) (1990)1–27.

 


 • Formindsket modtagelighed for og ubehag fra fysiske og generelle klager
  Psychotherapie • Psychosomatik Medizinische Psychologie 32(6) (1982): 188–192; The New Zealand Family Physician 9 (1982): 62–65; Japanese Journal of Public Health 37(10) (1990): 729.

 • Reduceret hospitals-indlæggelses-rate i forbindelse med infektions-sygdomme
  The American Journal of Managed Care 3 (1997): 135–144.

 • Øget hjernebølge koheræns
  Psychosomatic Medicine 44(2) (1982): 133–153, and 46(3) (1984): 267–276; International Journal of Neuroscience 14 (1981): 147–151.
 • Formindskelse af hjertekar-sygdomme
  Journal of Human Stress 5(4) (1979): 24–27; Journal of Personality and Social Psychology 57(6) (1989): 950–964; Hypertension 26(5) (1995): 820–827, and 28 (1996): 228–237.

 • Formindskelse af sygdomme i nervesystemet
  Psychosomatic Medicine 35 (1973): 341–349; Experimental Neurology 79 (1983): 77–86.

 • Formindelskelse af sygdomme i åndedrætssystemet
  Clinical Research 21 (1973): 278 (Abstract); Respiration 32 (1975): 74–80; Respiratory Therapy: The Journal of Inhalation Technology 3 (1973): 79–80.

 • Formindskelse af sygdomme i det endokrine system
  Psychosomatic Medicine 48 (1986): 59–65; Physiology and Behavior 40 (1987): 603–606, and 35 (1985): 591–595.

 • Forbedring af imunsystemet – øget modstand mod sygdom
  Psychosomatic Medicine 49(1) (1987): 493–507.

 • Forbedring af sygdomme i det muskulære system og leddene
  Journal of Clinical Psychology 42 (1986): 161–164.

 • Forbedring af sygdomme i fordøjelsessystemet
  Journal of the American Society of Psychosomatic Dentistry and Medicine 26(1) (1979): 8–12.

 • Et sundere familieliv
  Journal of Counseling and Development 64 (1985): 212–215; Dissertation Abstracts International 45(10) (1985): 3206B

 • Forbedret fysisk sundhed og høj levealder hos ældre
  Journal of Personality and Social Psychology 57(6) (1989): 950–964.

 • Forbedring af samfundslivet gennem Maharishi Effekten: Formindsket kriminalitet i byerne
  Journal of Conflict Resolution 32 (1988): 776–812.

 

Indholdsfortegnelse:


Global News Home | Transcendental Meditation Home

© Maharishi Vedic Education Development Corporation—all rights reserved